Δωρεά Ιστών & Οργάνων και Μεταμόσχευση: Πώς λειτουργεί;

Created: 01 November 2016

 

Με αφορμή τη 1η Νοεμβρίου, «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων» μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα ενημερωτικό βίντεο με τίτλο «Δωρεά Ιστών & Οργάνων και Μεταμόσχευση – Πως λειτουργεί ;» από τον ΕΟΜ.

Το βίντεο αυτό εξηγεί απλά και βήμα-βήμα όλη τη διαδικασία από τον Δότη Οργάνων στους Λήπτες:  

·         Ποιος και υπό ποίες συνθήκες μπορεί να γίνει κανείς δότης;

·         Πόσες ζωές σώζονται από έναν και μόνο δότη;

·         Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Μοσχευμάτων

, ή αλλιώς η «Λίστα»; 

·         Πώς ζητείται η συναίνεση της οικογένειας;

·         Από ποιους ιατρούς αφαιρούνται τα μοσχεύματα;

·         Πώς με ποια κριτήρια αυτά κατανέμονται από τον ΕΟΜ στους υποψήφιους λήπτες; 

·         Πώς γίνεται η διασταύρωση συμβατότητας δότη-λήπτη;

·         Ποιος είναι ο ρόλος του ΕΟΜ στη διαδικασία;


Login

ΚΕΔΜΟΠ